Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Quo vadis Lingua?

Quo vadis Lingua? to sesja naukowa o zasięgu ogólnopolskim organizowana raz w roku przez Koło Naukowe Socjolingwistów Instytutu Lingwistyki Stosowanej UW.

tegoroczna edycja: Quo vadis Lingua? 2019

Jej celem jest promowanie indywidualnych, studenckich projektów badawczych w dziedzinie językoznawstwa, przekładu i literatury. Sesja daje studentom możliwość zaprezentowania wyników swoich badań empirycznych na forum publicznym i podzielenia się obserwacjami z nauczycielami akademickimi i kolegami.

Quo vadis Lingua? ma charakter międzywydziałowy: w dotychczasowych edycjach referaty wygłaszali m.in. studenci i doktoranci Instytutu Lingwistyki Stosowanej, Instytutu Języka Polskiego, Instytutu Anglistyki, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu , a nawet Rosyjskiej Akademii Nauk. Prezentowane są prace z zakresu:

 • socjolingwistyki
 • pragmatyki
 • komunikacji międzykulturowej
 • analizy dyskursu (np. wpływu mediów na kształtowanie się zwyczajów językowych, czy komunikacji za pośrednictwem nowych środków przekazu, tj. e-mail, SMS, Internet)
 • językoznawstwa porównawczego
 • językoznawstwa korpusowego (corpus linguistics)
 • semiotyki społecznej
 • etnolingwistyki
 • translatoryki
 • literatury

Przykładowe tytuły wystąpień:

 • Memy internetowe jako różne stylizacje tego samego motywu
 • Analiza dyskursu prasowego jako źródło wiedzy o społeczeństwie
 • Wulgaryzmy w tłumaczeniu audiowizualnym
 • Niemainstreamowa polszczyzna doby ponowoczesności
 • Język wspólnot Drogi neokatechumenalnej – nowe ujęcie
 • Obraz kobiety w świetle językoznawstwa prasoznawczego
 • Z gościnnymi występami na Broadwayu, czyli o (nazwach) przestrzeni w socjolekcie gejów
 • Specyfika tłumaczenia w teatralnego w Polskim Języku Migowym (PJM)
 • Realizacja maksym konwersacyjnych H.P. Grice’a na przykładzie wybranych komentarzy sportowych w piłce siatkowej